Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Stefan Kisielewski 1911-1991

"Kiedyś usłyszałem powiedzenie pewnego starszego pana, że muzyka nowoczesna to muzyka bez melodii - i wtedy wszystko stało się dla mnie jasne: będę kompozytorem nowoczesnym!"

Od 16 do23 marca w siedzibie IMIT prezentowana jest wystawa zdjęć Stefana Kisielewskiego opatrzonych tekstami autora wybranymi przez Małgorzatę Gąsiorowską. Wystawa prezentuje etapy życia kompozytora i różne pola jego działalności społecznej i zawodowej:
Rodzina, Podróże, Muzyka, Publicystyka, Polityka, Kisiel i inni.
PWM wydało właśnie książkę Małgorzaty Gąsiorowskiej "Kisielewski" próbujacą zmierzyć się z ta jedną z najciekawszych postaci w polskiej kulturze XX wieku.
Kisiel znany jest przede wszystkim jako felietonista, literat i polityk , a był przecież wybitnym kompozytorem. Jego utwory - ścisłe w formie, motoryczne, z elementami humoru muzycznego - nawiązują do neoklasycyzmu I.Strawińskiego.

Wystawę można obejrzeć również w internecie pod adresem: http://kisielewski.arpoprostu.com.pl/
Scenariusz, wybór tekstów Stefana Kisielewskiego: Małgorzata Gąsiorowska.
Redakcja: Krzysztof Cyran
Współpraca: Maria Więckowska
Tłumaczenie angielskie: Lindsay Davidson.
Wystawę przygotowało Polskie Wydawnictwo Muzyczne.


Pragniemy złożyć gorące podziękowania p. Krystynie Kisielewskiej-Sławińskiej za udostępnienie zdjęć.