Projekty - Departament Muzyki

 • Dyrygent - rezydent - II edycja

  cele: Prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów. Umożliwienie młodym dyrygentom debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym. Zachęcenie polsk
  więcej →

 • Kompozytor - rezydent - IV edycja

  cele: Prezentacja twórczości polskich kompozytorów i animacja twórczości opis: Program „Kompozytor-rezydent” nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Adresowany jest d
  więcej →

 • Jazzowy debiut fonograficzny - III edycja

  cele: Realizacja nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej. opis: „Jazzowy debiut fonograficzny” polega na zrealizowaniu nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej w formie płyty CD z równoczesnym wprowadzeniem p
  więcej →

 • Krytyka muzyczna 2.0 - IV edycja

  cele: Rozwój polskiej krytyki muzycznej opis: Program adresowany jest do polskich muzykologów, teoretyków muzyki, recenzentów i krytyków oraz do osób reprezentujących szeroko rozumianą humanistykę, które zamierzają poznać zasady krytyki muzycznej lub
  więcej →

 • Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych - III edycja

  cele: Nauka i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roliw kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń. Stworzenie podstaw do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego r
  więcej →

 • Szkoła mistrzów tradycji - IV edycja

  cele: Upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu, bezpośredni przekaz mistrz-uczeń, tworzenie podstaw do twórczości na bazie dobrze poznanej tradycji. opis: Program skierowany jest do polskich instytucji i organizacji z
  więcej →

 • Nowe interpretacje - IV edycja

  cele: Prezentacja polskich artystów wykonawców oraz twórczości polskich kompozytorów. opis: Program skierowany jest do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną działalność artystyczną (solistów, dyrygentów, chórmistrzów) oraz zespołów po
  więcej →

 • Muzyczne białe plamy - III edycja

  Cele: Prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. Opis: Program skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych i
  więcej →

 • Krytyka muzyczna 2.0 - III edycja

  cele: Rozwój polskiej krytyki muzycznej opis: Program adresowany jest do polskich muzykologów, teoretyków muzyki, recenzentów i krytyków oraz do osób reprezentujących szeroko rozumianą humanistykę, które zamierzają poznać zasady krytyki muzycznej lub
  więcej →

 • Dyrygent - rezydent - I edycja

  cele: Prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów. Umożliwienie młodym dyrygentom debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym. Zachęcenie polskic
  więcej →

 • Kompozytor - rezydent - III edycja

  cele: Prezentacja twórczości polskich kompozytorów i animacja twórczości opis: Program „Kompozytor-rezydent” nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Adresowany jest do
  więcej →

 • Agon. Program zamówień kompozytorsko-choreograficznych - II edycja

  Cele: Animacja twórczości kompozytorskiej i choreograficznej, wspieranie interdyscyplinarnej współpracy artystycznej, wzbogacenie repertuaru krajowych festiwali muzycznych, tanecznych i interdyscyplinarnych oraz placówek artystycznych prezentujący
  więcej →

 • Jazzowy debiut fonograficzny - II edycja

  cele: Realizacja nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej. opis: „Jazzowy debiut fonograficzny” polega na zrealizowaniu nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej w formie płyty CD z równoczesnym wprowadzeniem plik
  więcej →

 • Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych - II edycja

  cele: Nauka i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roliw kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń. Stworzenie podstaw do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego ry
  więcej →

 • Szkoła mistrzów tradycji - III edycja

  cele: Upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu, bezpośredni przekaz mistrz-uczeń, tworzenie podstaw do twórczości na bazie dobrze poznanej tradycji. opis: Program skierowany jest do polskich instytucji i organizacji zajm
  więcej →

 • Nowe interpretacje - III edycja

  cele: Prezentacja polskich artystów wykonawców oraz twórczości polskich kompozytorów. opis: Program skierowany jest do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną działalność artystyczną (solistów, dyrygentów, chórmistrzów) oraz zespołów poza
  więcej →

 • Muzyczne białe plamy - II edycja

  Cele: Prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych obszarach polskiej muzyki Opis: Program skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych i mało znanych o
  więcej →

 • Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych

  Cele: Nauka i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roliw kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń. Stworzenie podstaw do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego ryn
  więcej →

 • Jazzowy debiut fonograficzny

  cele: Realizacja nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej. opis: „Jazzowy debiut fonograficzny” polega na zrealizowaniu nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej w formie płyty CD z równoczesnym wprowadzeniem plików
  więcej →

 • Krytyka muzyczna 2.0 - II edycja

  cele: Rozwój polskiej krytyki muzycznejopis: Program, realizowany przy współpracy Stowarzyszenia Sztuka Teatr oraz Państwową Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej, adresowany jest do polskich muzykologów, t
  więcej →

 • Agon. Program zamówień kompozytorsko-choreograficznych

  Cele: Animacja twórczości kompozytorskiej i choreograficznej, wspieranie interdyscyplinarnej współpracy artystycznej, wzbogacenie repertuaru krajowych festiwali muzycznych, tanecznych i interdyscyplinarnych o prapremierowe wykonania. Opis: Program zamów
  więcej →

 • Kompozytor-rezydent - II edycja

  cele: Prezentacja twórczości polskich kompozytorów i animacja twórczościopis: Program „Kompozytor-rezydent” nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Adresowany jest do zawodo
  więcej →

 • Nowe interpretacje - II edycja

  cele: Prezentacja polskich artystów wykonawców oraz twórczości polskich kompozytorów.opis: Program skierowany jest do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną działalność artystyczną (solistów, dyrygentów, chórmistrzów) oraz zespołów pozainstytu
  więcej →

 • Szkoła mistrzów tradycji - II edycja

  cele: Upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu, bezpośredni przekaz mistrz-uczeń, tworzenie podstaw do twórczości na bazie dobrze poznanej tradycji. opis: Program skierowany jest do polskich instytucji zajmujących się kultywow
  więcej →

 • Krytyka muzyczna 2.0

  cele: Rozwój polskiej krytyki muzycznejopis: Program, realizowany przy współpracy Stowarzyszenia De Musica adresowany jest do polskich muzykologów, teoretyków muzyki, recenzentów i krytyków oraz do osób reprezentujących szeroko rozumianą humanistykę, które
  więcej →

 • Szkoła mistrzów tradycji

  cele: Upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu, bezpośredni przekaz mistrz-uczeń, tworzenie podstaw do twórczości na bazie dobrze poznanej tradycji. opis: Program skierowany jest do polskich instytucji zajmujących się kultywow
  więcej →

 • Muzyczne białe plamy

  cele: Prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych obszarach polskiej muzykiopis: Program skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych i mało znanych obszaró
  więcej →

 • Nowe interpretacje

  cele: Prezentacja polskich artystów wykonawców oraz twórczości polskich kompozytorów. opis: Program skierowany jest do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną działalność artystyczną (solistów, dyrygentów, chórmistrzów) oraz zespołów
  więcej →

 • Raport o stanie muzyki polskiej

  cele: Zdiagnozowanie sytuacji muzyki polskiejopis: Raport o stanie muzyki polskiej był przygotowywany z myślą o prezentacji podczas I Konwencji Muzyki Polskiej w maju 2011 roku w Warszawie, ale jest to także próba zapełnienia olbrzymiej luki, jaka pojawiła
  więcej →

 • Kompozytor - rezydent

  cele: Prezentacja twórczości polskich kompozytorów i animacja twórczościopis: Program „Kompozytor-rezydent” nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Adresowany jest do zawodo
  więcej →