Projekty - Departament Tańca

 • Wspieranie aktywności międzynarodowej

  cele: Promocja polskiego tańca za granicą. Doskonalenie kadry badawczo-naukowej związanej z tańcem. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych tancerzy, choreografów, krytyków, pedagogów i kadry menedżerskiej.opis: Program "Wspieranie aktywności międzynarodowej"
  więcej →

 • Wspieranie aktywności międzynarodowej – II edycja

  Cele: Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz podnoszenie poziomu dyskursu naukowego o tańcu. Zadania te realizowane będą poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy, pedagogów, badaczy i krytyków w międzynarodowych wars
  więcej →

 • Agon. Program zamówień kompozytorsko-choreograficznych

  Cele: Animacja twórczości kompozytorskiej i choreograficznej, wspieranie interdyscyplinarnej współpracy artystycznej, wzbogacenie repertuaru krajowych festiwali muzycznych, tanecznych i interdyscyplinarnych o prapremierowe wykonania. Opis: Program zamówień
  więcej →

 • Scena dla tańca – II edycja

  cele: Umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej sceny dla tańca pomimo istniejącej dużej liczby zespołów, lub nie je
  więcej →

 • Edukacja

  MYŚL W RUCHU Cele: Program ma na celu uwrażliwienie młodych odbiorców na pozawerbalne formy komunikacji, zapoznanie ich z językiem tańca i rozwój nowej publiczności dla tej sztuki. Każda z edycji realizowana jest w ramach zajęć pozaszkolnych i przy
  więcej →

 • Rozwój edukacji na rzecz tańca

  cele: Wspieranie różnorodnych form edukacji: warsztatów, konferencji, szkoleń, seminariów, etc., zarówno na poziomie amatorskim jak i profesjonalnym. Priorytetowo traktowane są obszary, na których podobne działania nie istniały dotychczas w stopniu znacząc
  więcej →

 • Scena dla tańca

  cele: Budowanie repertuaru tanecznego, ułatwienie dostępu do regularnych prezentacji tanecznych szczególnie na obszarach, gdzie pomimo dużej liczby działających artystów nie ma stałej sceny lub gdzie nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna z dzie
  więcej →