Projekty - Programy Ministra

 • Kolberg 2014 – Promesa

  Kolberg 2014 – Promesa to nowy program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłoszony 20 sierpnia 2013 roku. Jego celem jest przygotowanie się do obchodów 200. rocznicy urodzin folklorysty i etnografa, muzyka i kompozytora, badacza i dokumentalist
  więcej →

 • Zamówienia kompozytorskie 2013-2014

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło Program Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie w dniu 21 grudnia 2012 roku. Operatorem priorytetu jest Instytut Muzyki i Tańca. Celem priorytetu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycz
  więcej →

 • Zamówienia kompozytorskie 2014-2015

  Zamówienia kompozytorskie 2014-2015 | uruchomiony | 106 projektów Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło Program Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie w dniu 25 września 2013 roku. Operatorem priorytetu jest Instytut Muzyki i Tań
  więcej →

 • Zamówienia kompozytorskie 2012-2013

  W dniu 18 maja br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nowy priorytet - Zamówienia kompozytorskie w ramach Programu MKiDN Kolekcje. Instytucją zarządzającą priorytetem jest Instytut Muzyki i Tańca. Celem priorytetu Zamówienia kompozytorskie
  więcej →

 • Lutosławski 2013 – Promesa

  Lutosławski 2013 – Promesa to nowy program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłoszony 18 lipca 2012 roku. Jego celem jest przygotowanie się do obchodów setnej rocznicy urodzin kompozytora. Instytucją Zarządzającą Programem jest Instytut Muzyki
  więcej →