Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Główny Księgowy / Główna Księgowa

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Główny Księgowy / Główna Księgowa

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw finansowych Instytutu zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych księgowości głównej w ujęciu syntetycznym i analitycznym zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r, nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
 • tworzenie planów działalności w części finansowej
 • nadzór nad prawidłowym tworzeniem i obiegiem dokumentów księgowych 
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • dokonywanie oceny kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • terminowe dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowych
 • sporządzanie deklaracji, dokonywanie rozliczeń podatkowych i prowadzenie dokumentacji podatkowej
 • bieżąca kontrola realizacji budżetu Instytutu
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów finansowych na potrzeby Dyrekcji oraz instytucji zewnętrznych
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań
 • udzielanie rzetelnych i kompletnych wyjaśnień w sprawach finansowo - księgowych
 • reprezentowanie Instytutu w zakresie spraw finansowych przed organami administracyjnymi
 • bieżąca współpraca w sprawach finansowych z MKiDN jako organizatorem, zgodnie z obowiązującymi regulacjami
 • kontakt i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (banki, US, ZUS, GUS)
 • bieżący nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą Działu Księgowo-Finansowego oraz Specjalisty ds. Kadr i Płac 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - kierunek: ekonomia lub finanse i rachunkowość
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Głównego Księgowego/Zastępcy Głównego Księgowego lub Kierownika Działu Księgowości
 • spełnianie wymagań określonych w art. 54 ustawy o finansach publicznych
 • bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości
 • znajomość Ustawy o Finansach Publicznych
 • praktyczna znajomość systemu Symfonia 
 • praktyczna znajomość przepisów kadrowo-płacowych
 • bardzo dobra znajomość MS Excel
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz bardzo dobra organizacja pracy
 • rzetelność, systematyczność, terminowość
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem (budowanie zespołu, rozwój, tworzenie atmosfery współpracy) 
 • nastawienie na klienta wewnętrznego
 • min. komunikatywna znajomość j. angielskiego 
 • mile widziane doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach kultury

Oferujemy:

 • umowę o pracę - pełny etat
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 15.05.2020 r. na adres: hr@imit.org.pl 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Muzyki i Tańca siedzibą w Warszawie przy ul. Fredry 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.