Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Wyniki naboru wniosków do edycji pilotażowej programu Nowy głos 2021

Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Fundacją Jutropera zakończył nabór wniosków do programu artystyczno-społecznego Nowy głos. Był on skierowany do organizacji pozarządowych skupiających osoby z niepełnosprawnościami. Efektem programu będzie spektakl operowo-teatralny poświęcony twórczości Stanisława Lema w związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą urodzin pisarza.

17 maja 2021 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej dokonującej oceny zgłoszeń nadesłanych do programu. W jej skład weszli: psycholog – Joanna Kempa-Szpikowska, przedstawiciel Fundacji Jutropera – Magdalena Sowińska, reżyser spektaklu „Nowy Głos: L.E.M” i pomysłodawca projektu – Michał Znaniecki, a także przedstawiciel Instytutu Muzyki  i Tańca – Alina Święs.

Spośród pięciu nadesłanych kandydatur do uczestnictwa w programie, komisja wybrała 3 następujące organizacje pozarządowe:

1. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej

Kwota dofinansowania: 5.000 zł

2. Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku

Kwota dofinansowania: 5.000 zł

3. Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Gostwicy

Kwota dofinansowania: 5.000 zł

Wyboru zakwalifikowanych organizacji dokonano kierując się przede wszystkim ich doświadczeniem terapeutycznym i gotowością do udziału w kolejnym etapie projektu – pracy scenicznej. Zwrócono szczególną uwagę, aby grupy podopiecznych wskazane do uczestnictwa w programie składały się z osób, których dysfunkcje nie będą stanowić bariery przed zaangażowaniem w przygotowanie spektaklu, osób z ciekawością poznawczą, otwartych na nawiązywanie relacji, gotowych do wyrażania siebie jako jednostek, ale także świadomych własnej tożsamości jako grupy, oraz chętnych do rozwijania swoich umiejętności i kompetencji w ramach współpracy nad spektaklem „Nowy głos: L.E.M.”

Wyłonione na zasadzie konkursu organizacje otrzymują wraz z grupą swoich podopiecznych możliwość współudziału w produkcji spektaklu muzyczno-teatralnego oraz dofinansowanie na realizację związanych z tym działań.

Premiery spektaklu odbędą się jesienią w Ełku, Krynicy i Nowym Sączu oraz Lądku Zdroju i Kłodzku.

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym organizacjom i życzymy owocnej pracy artystycznej!

Nowy głos to program realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Fundacją Jutropera, finansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


Osoba do kontaktu w sprawie programu

Alina Święs (alina.swies@imit.org.pl, 785 290 000)

Osoba do kontaktu dla mediów

Agata Szymczak (agata.szymczak@imit.org.pl, 785 310 000)