Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Taniec i Niepełnosprawność: przekraczanie granic | nabór uczestników

Łatwy tekst [pobierz] 

Taniec i Niepełnosprawność: przekraczanie granic

Instytut Muzyki i Tańca i British Council zapraszają do udziału w 3 stacjonarnych laboratoriach tańca współczesnego  skierowanych do artystek i artystów z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności. Laboratoria są częścią międzynarodowej współpracy w ramach projektu „Europe Beyond Access” realizowanego przy wsparciu programu Creative Europe, finansowanego przez Unię Europejską.

Każde z laboratoriów to trwające 3 dni warsztaty umożliwiające artystom i artystkom pogłębienie własnej praktyki ruchowej i umiejętności pracy z partnerem. Będą okazją do badania i budowania własnych słowników ruchowych.

Uczestnicy mają zapewniony nieodpłatnie nocleg i wyżywienie. Samodzielnie pokrywają jedynie koszty podróży.

Wybrani artyści zostaną zaproszeni do udziału w laboratoriach w Holandii organizowanych we współpracy z Holland Dance Festival.

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO: https://forms.gle/ia5rW4rV3UbjqH9K7


9-11 sierpnia 2019 – Lab #1  

Prowadzenie: Justyna Duda, Ewa Sobiak (język polski)

Miejsce: Teatr ROZBARK, Bytom

W wyniku tego laboratorium wybrany zostanie duet. Duet ten pojedzie w dniach 29 września - 5 października  2019 na międzynarodowe laboratorium do Maastricht organizowane przy festiwalu Dutch Dance Days realizowane na miejscu przez Holland Dance Festival.


23-25 września 2019 – Lab #2 

Prowadzenie: Mark Brew (język angielski)

Miejsce: Teatr ROZBARK, Bytom

Laboratorium organizowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu Open The Door.

W wyniku tych warsztatów troje artystów wybranych spośród uczestników laboratorium w dniach 15-29 listopada 2019 pojedzie na dwutygodniową rezydencję odbywającą się w ramach DanceAble Symposium do Hagi realizowaną przez Holland Dance Festival.


11-13 października 2019 – Lab #3

Prowadzenie: Sylwia Hefczyńska-Lewandowska (język polski)

Miejsce: Teatr ROZBARK, Bytom

Podsumowanie poprzednich sesji laboratoryjnych. Upowszechnianie doświadczeń uczestniczek i uczestników międzynarodowego laboratorium w Maastricht.


Istnieje możliwość zgłoszenia się jedynie na wybrane laboratoria. Ale zachęcamy do zgłoszeń na wszystkie 3 laboratoria razem.


Jakie są opłaty związane z udziałem w laboratoriach?

Udział w laboratoriach w Polsce jest nieodpłatny - organizatorzy pokrywają koszty sesji warsztatowych, noclegu i wyżywienia. Uczestnicy samodzielnie pokrywają jedynie koszty dojazdu na miejsce.

Udział w zagranicznych laboratoriach w Maastrich i w Hadze jest nieodpłatny - organizatorzy pokrywają koszty sesji warsztatowych, noclegu, wyżywienia i podróży).


Kogo zapraszamy do udziału w laboratoriach?

Artystki i artystów tworzących w obszarze tańca (tancerzy, twórców tańca, choreografów z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności)

Laboratorium jest otwarte dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności, które są zainteresowane odkrywaniem nowych form ruchu i relacji z własnym ciałem i z innymi.

Minimalny wiek: 18 lat

Maksymalna liczba osób w grupie: do 15


Niepełnosprawność nie może być przeszkodą dla uczestnictwa, zapewniamy dostępność miejsca, w którym odbędzie się laboratorium i rozplanowanie czasu pracy uwzględniające potrzeby uczestników. W razie potrzeby udostępniona zostanie dodatkowa pomoc w zakresie komunikacji, w tym tłumaczenie na polski język migowy.

Za pomocą formularza zbieramy następujące informacje, które posłużą do rekrutacji uczestników:

>             Twoje doświadczenie w obszarze tańca: jako tancerza, studenta  tańca, tancerza amatora, widza; (Wiemy, że niepełnosprawni tancerze mają mniej możliwości do zdobywania doświadczenia, więc rozważymy to kryterium w bardzo szerokim znaczeniu tego terminu)

>             Twoja motywacja do wzięcia udziału w laboratoriach;

>             Twoje możliwości zastosowania wiedzy zdobytej w laboratorium i dzielenia się nią w lokalnym środowisku artystycznym.

Aby wziąć udział w warsztacie, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO: https://forms.gle/ia5rW4rV3UbjqH9K7


TERMIN KOŃCOWY ZGŁOSZEŃ:  8 lipca 2019 roku

Wyniki naboru ogłosimy najpóźniej 12 lipca 2019 roku.


Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w wypełnieniu lub złożeniu wniosku, skontaktuj się z:

Karolina Dziełak-Żakowska

Mail: karolina.zakowska@imit.org.pl

Tel: 22 829 20 05


UBEZPIECZENIE

Uczestnicy laboratoriów tańca współczesnego pt. „Taniec i Niepełnosprawność: Przekraczanie granic” zobowiązują się samodzielnie zapewnić sobie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Instytut nie ubezpiecza uczestników w tym zakresie oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani kontuzje, które nastąpią bez winy prowadzącego zajęcia lub osób z ramienia Instytutu.Organizatorzy: Instytut Muzyki i Tańca, British Council

Warsztaty są częścią międzynarodowej współpracy w ramach projektu „Europe Beyond Access” realizowanego przy wsparciu programu Creative Europe, finansowanego przez Unię Europejską.

Partnerzy: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Teatr ROZBARK, Teatr Śląski, Festiwal Open The Doors

Patron medialny: TVP Kultura

Projekt odbywa się w ramach Programu „Teatr-Taniec-Niepełnosprawność”  realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, British Council i Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego.