Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Wyniki naboru do VII edycji programu „Myśl w ruchu”

Zgodnie z Regulaminem Programu Myśl w ruchu w  dniu 11 lutego 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca (IMiT) w  Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej  wnioski złożone do VII edycji Programu. Publikujemy wyniki naboru.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Członkini Komisji –  Małgorzata Borowiec – ekspertka zewnętrzna, przedstawicielka Centrum Edukacji Artystycznej,

2. Członkini Komisji – Anna Lewandowska – ekspertka zewnętrzna, przedstawicielka Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej,

3. Członek Komisji – Anna Żak – ekspertka zewnętrzna, przedstawicielka Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca

4. Karolina Dziełak-Żakowska – pracowniczka IMiT – protokolantka, bez prawa głosu.

Do programu zgłosiło aplikacje trzydziestu dwóch Wnioskodawców. W  pierwszym etapie dokonano oceny złożonych wniosków pod względem  formalnym. Ocena formalna przeprowadzona została przez Członka Komisji  powołanej z ramienia IMiT-u.

Wnioski zgłoszone przez:

- Operę na Zamku w Szczecinie,
- Stowarzyszenie ON/OFF,
- Fundację ART NOW!
-  Fundację Instytut Białowieski,
- Fundację Kobiet „Dobrawa”,
- Fundację My Evergreen,
- Fundację Rezonanse Kultury,

zostały odrzucone ze względów formalnych. Uzasadnienie odrzucenia z  powodu niedopełnienia kryteriów formalnych zawarto w Protokole oceny  formalnej Programu Myśl w ruchu nr 5(7)/T/2019 dostępnym do  wglądu w Instytucie Muzyki i Tańca. Z tego względu wyżej wymienione  wnioski nie podlegały dalszej ocenie merytorycznej.

Pozostałe wnioski przedłożono do drugiego etapu konkursowego – oceny  merytorycznej. Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym  powołanym do Komisji.


Zastępca Dyrektora Instytutu Aleksandra Dziurosz na  podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu  dofinansowania następującym projektom:

 

Lista projektów, które otrzymały pełne dofinansowanie (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):


1. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK

Tytuł projektu: Grajfka

Kwota dofinansowania: 38 540,00 zł


2. Centrum Sztuki Mościce

Tytuł projektu: Spotkanie. O tym, co nas porusza

Kwota dofinansowania: 29 990,00 zł


3. Fundacja „Teraz Ziębice”

Tytuł projektu: Mikser taneczny

Kwota dofinansowania: 39 942,00 zł


4. Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca

Tytuł projektu: Więcej niż tańczące parabole

Kwota dofinansowania: 34 290,00 zł


5. Miejska Biblioteka Publiczna im. F. Ceynowy w Rumi

Tytuł projektu: Obłoki jasne nad tobą . Słowo. Obraz. Taniec.

Kwota dofinansowania:  33 435,00 zł


6. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

Tytuł projektu: Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń - program edukacyjny

Kwota dofinansowania: 34 350,00 zł


7. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Tytuł projektu: WY_tańcz_to

Kwota dofinansowania: 29 698,00 zł


8. Stowarzyszenie „Niezależna Manufaktura Taneczna”

Tytuł projektu: Europe Explorer - program 10 tańców europejskich i mniejszości. W poszukiwaniu europejskiej tożsamości.

Kwota dofinansowania: 36 000,00 zł


9. Stowarzyszenie Enza

Tytuł projektu: Słupskie zawirowania, czyli tańczyć każdy może - II edycja

Kwota dofinansowania: 23 270,00 zł


10. Teatr Mały

Tytuł projektu: edu.DANCE II

Kwota dofinansowania:  25 000,00 zł


Lista projektów, które otrzymały częściowe dofinansowanie (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):


1. Miejski Dom Kultury w Redzie

Tytuł projektu: Nowy alfabet ruchu

Kwota dofinansowania: 35 485,00 zł

 

Wszystkich już dziś serdecznie zapraszamy do aplikowania w kolejnych naborach wniosków.

Pełne informacje o posiedzeniu dostępne są w zakładce programy/departament tańca.