Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Scena dla tańca edycja 2021 | ogłoszenie naboru

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 18 lutego 2021 r. o terminie i trybie naboru wniosków do programu Scena dla tańca edycja 2021

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu Scena dla tańca nr 1(11)/T/2021.

Budżet programu w edycji 2021 wynosi 250 000 zł.

Termin składania wniosków do edycji programu upływa 18 marca 2021 r.

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pomocą systemu Witkac w terminie do 18 marca 2021 r. do godziny 23:59:59.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą i termin ogłoszenia wyników naboru na stronie internetowej Instytutu upływa 19 kwietnia 2021 r. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji drogą mailową.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu

dr hab. Aleksandra Dziurosz – zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca
Maciej Seniw – kierownik Działu Programowego, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca
Karolina Dziełak-Żakowska – koordynatorka programu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca

Do pobrania
Regulamin programu Scena dla tańca 2021
Załącznik nr 1. Wzór umowy

Osoba do kontaktu
Karolina Dziełak-Żakowska – koordynatorka programu (22 829 20 05, 785 180 000, karolina.zakowska@imit.org.pl)

Więcej o programie

Scena dla tańca jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki, galerie, domy kultury) w całej Polsce w szczególności w mniejszych miejscowościach nieposiadających stałej oferty spektakli z obszaru tańca. PROGRAM umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach w całym kraju. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją projektów z dziedziny sztuk performatywnych i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach PROGRAMU nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.

 Główne cele PROGRAMU

  • Umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej oferty spektakli tanecznych lub nie jest prowadzona stała działalność artystyczna w dziedzinie tańca. 
  • Budowanie publiczności spektakli tańca.
  • Budowanie repertuaru zespołów i artystów tańca dzięki możliwości długofalowego planowania prezentacji spektakli.
  • Działanie na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalnego artystów tańca poprzez wspieranie regularnych prezentacji spektakli, które stanowią warunek konieczny dojrzewania dzieł i dopracowywania warsztatu zarówno choreografa, jak i tancerza.
  • Umożliwienie długofalowej współpracy zespołów i artystów tańca z teatrami repertuarowymi i innymi ośrodkami prezentującymi projekty z dziedziny sztuk performatywnych.

 Oczekiwane rezultaty PROGRAMU

  • Budowanie publiczności tańca ze szczególnym uwzględnieniem publiczności na obszarach, gdzie nie ma stałej oferty spektakli tanecznych lub nie jest prowadzona stała działalność artystyczna w dziedzinie tańca.
  • Budowanie stałego repertuaru zespołów i artystów tańca poprzez wspieranie regularnych pokazów spektakli tanecznych.
  • Podniesienie poziomu profesjonalnego artystów tańca dzięki regularnej prezentacji spektakli.
  • Wzmocnienie współpracy pomiędzy niezależnymi zespołami i artystami tańca oraz tanecznymi zespołami instytucjonalnymi a teatrami repertuarowymi oraz innymi instytucjami kulturalnymi, a także wzmocnienie współpracy pomiędzy zespołami tańca.