Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Wspieranie aktywności międzynarodowej 2021 | wyniki naboru

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza wyniki naboru wniosków do programu Wspieranie aktywności międzynarodowej 2021.

Zgodnie z regulaminem programu Wspieranie aktywności międzynarodowej 19 kwietnia 2021 roku w formie online na platformie Teams odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski złożone do programu.

W wyniku prac eksperckich Komisja zarekomendowała do dofinansowania, a zastępca dyrektora Instytutu Aleksandra Dziurosz na podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym projektom (lista wniosków w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł wniosku

Kwota wnioskowana

1

Aleksandra Borys

a.pass

5 000,00 zł

2

Ewelina Cieśla

Summer Intensive Festival of Contemporary  Dance Training  in Portugal

4 995,03 zł

3

Alicja Czyczel

P.O.R.C.H Immersion 2: The performance module

4 054,00 zł

4

Vitalii Emelianenkov

Kwerenda Naukowa na Katedrze Choreograficznej Płowdiwskiej Akademii Muzyki, Tańca i Sztuk Pięknych im. Asena Diamandiewa w Bułgarii

4 450,00 zł

5

Agata Gregorkiewicz

Warsztaty improwizacji - Julyen Hamilton

4 845,00 zł

6

Natalia Gryczka

Festival DELTEBRE DANSA

4 844,05 zł

7

Borys Jaźnicki

PARIS SUMMER ACADEMY

5 000,00 zł

8

Agata Jędrzejczak

Festival Deltebre Dansa 2021

4 461,00 zł

9

Piotr Jeznach

Intensywny kurs techniki Marthy Graham (w tym szkolenie dla nauczycieli oraz repertuar)

4 959,85 zł

10

Omar Karabulut

5 tygodniowy warsztat Flying Low & Passing Through z Davidem Zambrano

5 000,00 zł

11

Aleksandra Konieczna

"IMPROVISATION ON STAGE" by David Zambrano

3 557,43 zł

12

Marta Kosieradzka

Udział w festiwalu i warsztatach tańca Impulstanz 2021 w Wiedniu

4 600,00 zł

13

Daniel Leżoń

Deltebre Dansa

4 961,00 zł

14

Bartosz Ostrowski

Udział w warsztatach  w ramach festiwalu b12 w Berlinie, połączony ze zbieraniem materiałów dla badań artystycznych 

5 000,00 zł

15

Agnieszka Sikorska

Dofinansowanie 5 tygodniowych profesjonalnych warsztatów z technik FLYING LOW i PASSING THROUGH

5 000,00 zł

16

Agnieszka Skorut

Festival Deltebre Dansa 

4 844,05 zł

17

Agnieszka Sterczyńska

Training/Coaching Program Humanhood

5 000,00 zł

18

Paulina Święcańska

Body-Mind Centering® Somatic Movement Education Program - szkolenie

4 000,00 zł

19

Monika Szpunar

b12 w Berlinie

2 600,00 zł

20

Monika Witkowska

Festiwal Deltebre Dansa 2021

4 800,00 zł

21

Urszula Zerek

wizyta studyjna i udział w laboratorium

5 000,00 zł

22

Agata Życzkowska

Danses Cites 

3 000,00 zł

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do uczestnictwa w programach Instytutu Muzyki i Tańca.

Do pobrania
Wyniki naboru

Ogłoszenia archiwalne

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 3 marca 2021 r. o terminie i trybie naboru wniosków do programu Wspieranie aktywności międzynarodowej edycja 2021

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu Wspieranie aktywności międzynarodowej nr 2(9)/T/2021.

Budżet programu w edycji 2021 wynosi 100 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2021 r.

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pomocą systemu Witkac w terminie do 31 marca 2021 r. do godz. 23:59:59.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą i termin ogłoszenia wyników naboru na stronie internetowej Instytutu upływa 21 kwietnia 2021 r. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji drogą mailową.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu
dr hab. Aleksandra Dziurosz – zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca
Maciej Seniw – kierownik Działu Programowego, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca
Karolina Dziełak-Żakowska – koordynatorka programu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca

Do pobrania
Regulamin programu Wspieranie aktywności międzynarodowej 2021
Załącznik nr 1. Wzór umowy

Osoba do kontaktu
Karolina Dziełak-Żakowska – koordynatorka programu (22 829 20 05, 785 180 000, karolina.zakowska@imit.org.pl)

Więcej o programie

Wspieranie aktywności międzynarodowej to program własny Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywany jest udział tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców oraz menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdach na kwerendy naukowe.

Głównym celem programu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej związanej z tańcem poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy, pedagogów, menedżerów, badaczy i krytyków tańca w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za granicą, w tym także w trybie on-line, oraz wyjazdów na kwerendy naukowe albo przeprowadzenia kwerendy w formie zdalnej, o ile istnieją ku temu możliwości techniczne i cel programu zostanie w ten sposób osiągnięty.