Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Wyniki naboru wniosków do programu Scena dla tańca 2021

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza wyniki naboru wniosków do programu Scena dla tańca 2021.

Zgodnie z regulaminem programu Scena dla tańca 15 kwietnia 2021 roku w formie online na platformie Teams odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski złożone do programu.

W wyniku prac eksperckich w programie Scena dla tańca edycja 2021 Komisja zarekomendowała do dofinansowania, a zastępca dyrektora Instytutu Aleksandra Dziurosz na podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym projektom (lista wniosków w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):   

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Rekomendowana kwota dofinansowania

1

Ełckie Centrum Kultury

Powrót

35 000,00 zł

(rekomendacja do częściowego dofinansowania)

2

Fundacja Na Marginesie

CICHA!

39 000,00 zł

(rekomendacja do pełnego dofinansowania)

3

Fundacja Nowszego Teatru

Pokazy spektaklu „Odyseja”

40 000,00 zł

(rekomendacja do pełnego dofinansowania)

4

Fundacja Performat

Online’owa scena dla rodzinnego tańca

40 000,00 zł

(rekomendacja do pełnego dofinansowania)

5

Kielecki Teatr Tańca

BRODZIĆ PO WODZIE

24 000,00 zł

(rekomendacja do częściowego dofinansowania)

6

Stowarzyszenie JEST CZŁOWIEK

Eksploatacja spektaklu „Sticky Fingers Club”

40 000,00 zł

(rekomendacja do pełnego dofinansowania)

7

Wałeckie Centrum Kultury

Obecni w tańcu

32 000,00 zł

(rekomendacja do częściowego dofinansowania)

Łącznie:

  250 000,00 zł


Do pobrania
Wyniki naboru

Więcej informacji w zakładce programu.