Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Powraca możliwość organizacji koncertów oraz spotkań i wydarzeń bibliotecznych

Od 4 czerwca 2021 r. będzie możliwie wznowienie działalności zespołów muzycznych z udziałem publiczności na otwartym powietrzu. Od dziś, tj. 26 maja, działalność polegającą na organizacji spotkań i wydarzeń w reżimie sanitarnym mogą też wznowić biblioteki publiczne i naukowe.

Możliwość prowadzenia działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki w całym zakresie ujętym w PKD w dziale 90.0, wprowadza Rozporządzenie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W obszarze kultury najważniejsza zmiana dotyczy zespołów muzycznych, które mogą wznowić działalność koncertową, pod następującymi warunkami:

od 26 maja w przestrzeniach zamkniętych:

 • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 50% liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni),
 • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 metrów kwadratowych,
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa,
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

od 4 czerwca na otwartym powietrzu:

 • udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni z tym, że nie więcej niż 50% liczby miejsc,
 • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni,
 • udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19),
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa,
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Biblioteki publiczne i naukowe mogą ponownie organizować spotkania i wydarzenia w pomieszczeniach pod warunkiem:

 • udziału nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami,
 • zakrywania ust i nosa przez uczestników,
 • niespożywania napojów lub posiłków.

Jednocześnie przypominamy, że od 21 maja działalność z udziałem publiczności wznowiły kina, teatry, opery oraz filharmonie. Domy i ośrodki kultury, świetlice oraz instytucje kultury ponownie mogą prowadzić zajęcia edukacyjne i animacyjne w pomieszczeniach.

Więcej informacji dotyczących zmian w obostrzeniach, dostępnych jest na stronie www.gov.pl