Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

9 czerwca - Międzynarodowy Dzień Archiwów

W związku z przypadającym na 9 czerwca świętem, chcielibyśmy przypomnieć o nieustającej akcji gromadzenia przez archiwum Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca trzech zbiorów: Narodowego Archiwum Tańca, Archiwum Muzyki Polskiej i Kolekcji Nagrań Muzyki Polskiej.

Zbiory te obejmują wszelkie nagrania audio i wideo, publikacje książkowe, a także ikonografie, pamiątki oraz wszelkie inne archiwalia związane z muzyką polską i tańcem polskim.

Jest to zarówno realizacja statutowych zadań Instytutu (§ 4 ust. 1.3 i § 5 ust. 1.3 – ochrona dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską i tańcem polskim), jak i efekt zgłaszanej przez środowisko profesjonalnych muzyków i tancerzy potrzeby dostępu do dokumentacji dotychczasowych dokonań w zakresie sztuk wykonawczych i badań naukowych w obszarze muzyki i tańca.


Szczegóły znajdują się pod linkiem: https://imit.org.pl/ogloszenia/inne/2820